Professor Dr. ABC

Welche Sprache sprichst du? Hvilket sprog taler du?

Bitte melden Sie sich dänisch Ihren Daten an:

Må jeg præsentere: Professor dr. ABC.

Har jeg i det hele taget præsenteret mig selv sådan rigtigt? Altså, jeg er professor dr. ABC. Underligt navn, ikke? Derfor har jeg også et andet i det virkelige liv. Det er ikke lige så morsomt, men også helt okay: Claus Sax Hinrichs. Jeg er sprogforsker eller diplompædagog med sprog som speciale, som de voksne ville sige. De skal jo altid være så nøjagtige.

Og hvad laver så sådan en sprogforsker? Jo, han tager på ekspeditioner for at opdage nye bogstaver og nye ord. Ekspeditionerne bringer mig alle mulige steder hen. Allerhelst ud til børnehaver, skoler eller andre grupper med børn og unge. Både i Danmark og Tyskland. Jeg kommer også helt til Mongoliet og Jamaica. Men det hører godt nok til sjældenhederne.

Baggrund

Fremme af nabosproget står højt på den politiske dagsorden i den dansk-tyske grænseregion Region Sønderjylland-Schleswig. Evalueringer af det grænseoverskridende samarbejde fra 2004 og 2009 viste, at manglende nabosprogskompetencer anses for en vigtig barriere for et udvidet grænseoverskridende samarbejde, og at der er et stort politisk ønske om aktiviteter, der får befolkningen på begge sider af grænsen motiveret til at lære nabosproget.

En resolution omkring sprog

Allerede i 2004 vedtog bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig en resolution omkring sprog. Her understreger bestyrelsen vigtigheden af, at der gøres en aktiv indsats for indlæring af de to hovedsprog dansk og tysk. Der lægges særlig vægt på en øget prioritering af at fremme dansk og tysk i skolerne nord og syd for grænsen. Siden 2004 har Regionskontoret derfor i samarbejde med regionens undervisningsinstitutioner planlagt og gennemført en lang række aktiviteter i en sprogkampagne for Region Sønderjylland-Schleswig. Sprogkampagnen skal motivere børn og voksne til at lære nabosproget.

Sprogkampagne og motivation

Professor dr. ABC er en del af sprogkampagnen for Region Sønderjylland-Schleswig, der går ud på at motivere børn og voksne til at lære nabosproget. Tysk har ry for at være et kedeligt sprog, og mange synes, at dansk er svært at lære. Men at lære sprog handler mest af alt om motivation. Formålet med projektet ”Professor dr. ABC” er derfor at give børnene, hvad enten det er børnehavebørn eller indskolingselever, en positiv oplevelse med det tyske og danske sprog og generelt vække deres nysgerrighed over for andre sprog og kulturer. Forhåbningen er, at når børnene har været med i Professor dr. ABC projektet, så vil de ikke blot have haft det sjovt, men de vil også have fået så positive minder med i bagagen, at de senere vil være ekstra motiverede og åbne over for at lære nabosproget.

At bo i et grænseland

Igennem Professor dr. ABC projektet får børnene et indblik i den sproglige og kulturelle mangfoldighed, der er en naturlig del af det at bo i en grænseregion. De vil gennem projektet gøre sig nogle tanker om, hvordan de er over på den anden side af grænsen – og hvordan de selv opfattes. På den måde er projektet med til at gøre dem nysgerrige og åbne over for andre kulturer, og tilbagemeldinger fra deltagende børnehaver og skoler er da også, at projektet i høj grad kan bruges som generel introduktion til kulturel mangfoldighed.

Hvem står bag projektet?

”Professor dr. ABC” projektet er blevet til på opfordring fra det dansk-tyske kulturudvalg under Region Sønderjylland-Schleswig. Børnehavedelen er blevet til i et samarbejde mellem tidligere kulturkonsulent ved Sønderjyllands Amt Ulla Jensen, Diplom Pædagog Claus Sax Hinrichs og Anne-Mette Olsen fra Regionskontoret. Videreudviklingen til et skoleprojekt for indskolingselever er sket i et intensivt samarbejde mellem Regionskontoret ved Anne-Mette Olsen og Janne Rösler sammen med Claus Sax Hinrichs og med studerende fra danskstudiet ved Flensborg Universitet og deres underviser professor Elin Fredsted. Det er disse studerende, der har udarbejdet undervisningsmaterialet til skoledelen af professor projektet som et led i deres studium.

Der er mange partnere bag Professor dr. ABC projektet. Ud over de deltagende børnehaver og skoler skal nævnes danskstudiet ved Universitetet i Flensborg, Sønderborg Slot og Offener Kanal Flensburg. Offener Kanal i Flensburg har bl.a. lavet en lille Professor dr. ABC film og mange småfilm omkring hverdagen i danske og tyske skoler.

Hvem er Professor dr. ABC?

Professor dr. ABC er en glemsom sprogprofessor alias diplom. pæd. Claus Sax Hinrichs. Professor dr. ABC elsker bogstaver, ord og alle sprog. Han er altid på nye ekspeditioner i det dansk-tyske grænseland. Hans gode hjælper er den selvopfundende ”bogstavsfindemaskine”, der desværre ofte giver pruttelyde fra sig i stedet for at hjælpe ham. Han har derfor brug for hjælp til at undersøge, hvordan det nu lige er, at det hænger sammen med dansk og tysk og grænselandets historie og kultur. Han skal præsentere sine resultater for andre professorkollegaer, men desværre er han ikke så god til at holde styr på tingene. Heldigvis er der en masse danske og tyske børn fra børnehaver og skoler, der sammen gør deres bedste for at hjælpe professoren med hans forskellige forskningsprojekter.

Dipl. Päd. Claus Sax Hinrichs

Kunstnerisk CV

  • 1992: Solo-optræden „Claus the Clown“
  • 1993: Nordisk teater- og artisthøjskole, Viborg
  • 1994: Cirkus FIDIBUS Gøglerteater med klovneri, komedie, trylleri og optræden med ild
  • Fra 1995: Grundlægger og medvirkende i CIRKUS LUFT (artistworkshops og manegeerfaring for børn)
  • 1998: Klovnen Pepe
  • 2000: Prof. Dr. Hosenbein, opfinder af de største løbebukser i verden
  • 2006: Professor dr. ABC den første sprogforsker for børn 

Diverse:

  • Siden 2000 arbejdet med i talrige kulturelle børneprojekter i det dansk-tyske grænseland og ejer af „Nachhilfe-Institut AHOI Gute Noten“ i Flensburg.

Opbygning af projektet

Professor dr. ABC projektet består af to dele – et delprojekt for børnehavebørn og et delprojekt for indskolingselever. Projektet er imidlertid tænkt som en helhed, der skal introducere børn i grænselandet til nabosproget og kulturen fra børnehavealderen og frem til det tidspunkt, hvor de får deres første fremmedsprog. Ambitionen er på sigt, at projektet skal udbredes til så mange institutioner som muligt.

Børnehaveprojektet handler om at styrke børnenes grundlæggende sproglige bevidsthed og på en sjov og lærerig måde introducere dem til nabosproget. I skoleprojektet er det udover sproget også grænselandets særlige historie og kultur, der er i fokus. Eleverne vil på sjove og anderledes måder komme til at reflektere over, hvordan det kan gå til, at det kan være helt naturligt, at der i én og samme familie er nogle, der snakker tysk og andre, der har dansk som modersmål.

Emnerne i skoleprojektet – familiehistorie, hverdag her og nu og på tur i grænselandet er således udvalgt ud fra et ønske om at give eleverne en introduktion til grænselandets historie og gøre dem bevidste om den fælles kulturarv og sprogenes gensidige påvirkning. Projektet gør meget ud af, at det skal være sjovt og nemt at lære et andet sprog. Der tages afsæt i børnenes eget sprog og de sange og rim, som de allerede kender. Børnene opnår hurtigt en form for succesoplevelse, og de belønnes også for deres evne til at lære nabosproget, idet de som tak for hjælpen til Professor dr. ABC får en sprogforskermedalje.

Partnerklasse eller partnerbørnehave

Et vigtigt element i projektet er, at alle deltagende skoler og børnehaver får en partnerskole eller en partnerbørnehave på den anden side af grænsen, som de mødes med. Der skal være en mening med at lære et sprog, og hvilken bedre mening kan der være, end at børnene opdager, at sproget tales af andre børn, og at de faktisk lynhurtigt bliver i stand til at snakke med disse børn, når bare de kan lidt af sproget. En stor forskel mellem at starte på et fremmesprog i de ældre klasser og i de yngste er, at eleverne i de yngste klasser ikke er så hæmmede mht. at bruge det nye sprog. De yngste børn tør faktisk godt sige noget på fremmedsproget.

Tidlig sprogindlæring

Børnehavebørn er måske for små til decideret sprogundervisning, og i de fleste skoler tilbydes det første fremmedsprog først i 3. klasse. Det er ærgerligt, fordi forskningen i høj grad viser, at tidlig fremmedsprogsindlæring og en styrkelse af den sproglige bevidsthed gør det nemmere at lære fremmedsprog senere i livet. Her er det underordnet, hvilket fremmedsprog børnene har med at gøre. Fordelen ved et projekt med fokus på dansk og tysk her i grænselandet er, at det er sprog, som børnene med garanti kommer i berøring med i deres hverdag.

Materialer til Professor projektet

Der er til Professor dr. ABC projektet udviklet forskellige materialer. Til projektets børnehavedel er der lavet en tosproget sangbog med børnesange, der findes på både dansk og tysk. Skoleprojektet består af tre dele: 1) Familie, 2) Skole og fritid og 3) På tur i grænselandet. Til hver del er der udarbejdet undervisningsmateriale, der kan bruges fra 2. klasse. Materialet er bygget op, så der er en naturlig progression i materialet, således at der er i skole- og fritidsafsnittet indbygges elementer fra familieafsnittet. Til undervisningsmaterialet hører også en billedordbog. Undervisningsmaterialet kan downloades her fra hjemmesiden. Ordbog og sangbog kan fås ved henvendelse til Regionskontor og Infocenter i Padborg på tlf. 74 67 05 01 eller ved at skrive en mail til region@region.dk.

Den europæiske sprogpris 2009

Professor dr. ABC projektet fik i november 2009 tildelt den europæiske sprogpris, som er en kvalitetspris for sprogundervisning. Prisen er en stor anerkendelse af det arbejde, der ligger bag projektet, og de mange positive oplevelser, som børn i grænselandet får gennem projektet.

Kontakt

Nærmere oplysninger om projektet fås ved Anne-Mette Olsen Regionskontoret 74670501, amo@region.dk eller ved Claus Sax Hinrichs 0045 (0)173 9028340.

Hvis I ønsker at deltage i enten børnehaveprojektet eller skoleprojektet med Professor dr. ABC, kan I sende en mail til ovenstående mailadresser, så får I besked, når der er ledige pladser.