Professor Dr. ABC

Welche Sprache sprichst du? Hvilket sprog taler du?

Bitte melden Sie sich dänisch Ihren Daten an:

Feedback om tilgængelighed

Region Sønderjylland - Schleswig prøver at opnå webtilgængelighed på hjemmesiderne. Lovgrundlag er den danske 'Lov om tilgængelighed af offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer' som blev offentliggjort 8. juni 2018 med lov nr. 692.

TilgængelighedserklæringKontakt
Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på vores hjemmesider har du mulighed for at underrette os med nedenstående kontaktformular eller skriv til region@region.dk. Venligst beskriv, hvor du har oplevet fejlen.

Din bemærkning til en barriere eller fejl på vores hjemmesider.

Feedback

Feedback