Professor Dr. ABC

Welche Sprache sprichst du? Hvilket sprog taler du?

Bitte melden Sie sich dänisch Ihren Daten an:

Erklæring om Databeskyttelse

1. Databeskyttelse

Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og denne erklæring om databeskyttelse.

Du kan i reglen benytte vores website uden at skulle angive personoplysninger. Hvis der bliver indsamlet personoplysninger på vores sider (f.eks. navn, adresse eller emailadresser), vil dette så vidt muligt altid ske på frivillig basis. Sådanne oplysninger videregives ikke til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke.

Vi gør opmærksom på, at dataoverførsel på internettet (for eksempel kommunikation via email) kan være forbundet med sikkerhedsmangler. Det er ikke muligt at garantere fuldstændigt, at tredjepart ikke får adgang til oplysningerne.

2. Dataansvarlig

Følgende er ansvarlig for databehandlingen på websitet:

Region Sønderjylland-Schleswig
c/o Aabenraa Kommune
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1
DK-6330 Padborg
E-mail: region@region.dk

Databeskyttelsesrådgiver:
Eva Maria Minke Andersen, Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
DK-6200 Aabenraa
Tlf. +45 73 76 70 01
E-mail: dbr@aabenraa.dk

3. Dataindsamling på vores website

3.1 Cookies

Internetsiderne bruger til dels såkaldte cookies. De forårsager ingen skade på din computer og indeholder ikke virus. Cookies hjælper med at gøre vores tilbud mere brugervenlige, mere effektive og mere sikre. Cookies er små tekstfiler, der bliver installeret på din computer og bliver gemt af din browser.

De fleste af de cookies, vi anvender, er såkaldte "sessionscookies". De slettes automatisk, når du forlader sitet. Andre cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du sletter dem.

Disse cookies giver os mulighed for at genkende din browser, næste gang du besøger websitet.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret, hvis der bliver placeret cookies, og så du kun accepterer cookies i enkeltstående tilfælde. Du kan også udelukke accept af cookies i bestemte tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Deaktivering af cookies vil eventuelt være forbundet med funktionsbegrænsninger på websitet.

3.2 Serverlogfiler

Websiteudbyderen indsamler og gemmer automatisk information i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Det drejer sig her om følgende:
- Browsertype og browserversion
- Anvendt operativsystem
- Referrer URL
- Hostnavn på adgangscomputeren
- Klokkeslæt for serverforespørgsel

Oplysningerne kan ikke henføres til bestemte personer. Oplysningerne sammenkædes ikke med andre datakilder. Vi forbeholder os retten til at kontrollere disse oplysninger efterfølgende, hvis vi får kendskab til konkrete belæg for ulovlig brug. Grundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR, som tillader behandling af data af hensyn til opfyldelse af en kontrakt eller gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt.

3.3 Webanalyse

Dette websted benytter sig af Google Analytics, en online analysetjeneste, der opererer under Google Inc. (“Google“). Tjenesten bliver tilbudt af Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics giver hjemmesideudbyderen mulighed for at analysere brugerens adfærd. Hjemmesideudbyderen får forskellige brugerdata som fx sidevisninger, tid på siden, operative systemer og steder. Disse data bliver samlet i en bruger-ID og tildelt til brugerens enhed.

Google Analytics anvender såkaldte “cookies“, dvs. tekstfiler, der gemmes på din computer og giver mulighed for at foretage en analyse af din brug af webstedet. De informationer om din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse), der fremkommer ved hjælp af cookies, sendes til og opbevares hos en af Googles servere i USA.

Brug af dette analyse tool ligger i artikel 6 afsnit 1 lit. GDPR. Hjemmesideudbyderen har en berettiget interesse i analyse af brugeradfærd for at optimere webtilbud og reklame. Hvis der spørges efter en tilladelse, foregår analysen efter art. 6 Abs. 1 lit. a GDPR og § 25 Afsnit 1 TTDSG, hvis tilladelsen til at gemme cookies eller adgang til informationen i brugerens enheden er omfattet af TTDSG. Tilladelsen kan til enhver tid trækkes tilbage.

Dataoverførsel til USA understøttes af standardkontrakter fra EU Kommissionen. Her kan man læse mere: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

4. Dine rettigheder


Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling
Mange former for databehandling er kun mulig med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et tidligere meddelt samtykke, det kræver blot en uformel underretning af os pr. e-mail. Tilbagekaldelsen berører ikke lovligheden af den databehandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.

Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
I tilfælde af brud på databeskyttelsen har den pågældende ret til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få udleveret oplysninger, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, til dig selv eller en tredjepart i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis du forlanger oplysningerne transmitteret direkte til en anden ansvarlig, sker dette kun, hvis det er teknisk muligt.

Indsigtsret, blokering, sletning
I henhold til gældende lovgivning har du til enhver tid ret til at få gratis indsigt i dine lagrede personoplysninger, hvor de stammer fra, hvem modtagerne er og formålet med databehandlingen og eventuelt ret til at få disse oplysninger berigtiget, blokeret eller slettet. Hvis du har spørgsmål i den forbindelse eller vedrørende personoplysninger generelt er du velkommen til at henvende dig til os på den adresse, der er anført i kolofonen.

5. Sikker postkasse

At sende en normal e-mail svarer til at sende et postkort. Sensitive data som eksempelvis din skattemappe eller dit CPR-nr. bør dog behandles fortroligt. Hvis du bruger en dansk mailaccount, kan du bruge vores sikre postkasse ved at sende mail til os på sikkerpost.region@region.dk. Så kan du være sikker på, at ingen andre end os kan læse og modtage dine data, når de er ankommet i vores indbakke.

For at gøre din mailkorrespondance endnu mere sikker, er det en god idé selv at oprette en sikker postkasse, så også vejen til modtageren er sikret. Hvordan du konkret opretter en sikker mail, som sender krypterede mail, kan du læse om hos NemID på www.nemid.nu.

6. Ændringer af vores erklæringer om databeskyttelse

Vi forbeholder os retten til at ændre vores erklæringer om databeskyttelse, hvis det måtte være nødvendigt som følge af ny teknologi. Det er vigtigt, at du altid har den seneste version. Hvis der bliver foretaget grundlæggende ændringer af denne erklæring om databeskyttelse, vil de blive offentliggjort på vores website.

December 2021